Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Croeso i cdwc.org

Cwmni Dawns Werin Caerdydd yw cwmni dawns werin swyddogol Dinas Caerdydd, Prifddinas Cymru.

Rydym yn grŵp o ddawnswyr a cherddorion profiadol a’n bwriad yw dathlu ac hyrwyddo dawnsio gwerin a thraddodiadau Cymru yn ein gwlad ein hunain a thu hwnt.

Gwefan Cymraeg →

Welcome to cdwc.org

Cwmni Dawns Werin Caerdydd is the official Welsh folk-dance company of Cardiff, Wales' capital city.

We are a group of high-quality dancers and musicians that aim to celebrate and promote Welsh folk-dancing and traditions throughout ales and beyond.

English website →