Newyddion

27/04/2017

Gwyl Fai 2017

Ymunwch gyda ni ar penwythnos y gwyl banc i ddathlu'r Gwyl Fai.

17/01/2017

Cwmni Dawns Caerdydd ar BBC Strictly

Gwyliwch ein dawnswyr ar ffeinal Strictly 2016

4/11/2016

Ymwelwir o ben bella'r byd

Ar nos Iau ar ddiwedd mis Medi 2016, croesawon ni tîm dawnsio gwerin o Awstralia i Gaerdydd.

15/05/2016

Gwyl Ifan 16 - ymunwch gyda ni

Mae Gwyl Ifan yn 40 a mae ganddyn wyl i gofio i ddathlu. Ymunwch gyda ni?

9/05/2016

Codi'r pawl a danwsio dros Gwyl Fai

Dros Galan Mai, buom yn dawnsio am dridiau yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan yng Nghaerdydd.

16/12/2015

Dawnsio Nadolig yng nghanol y Ddinas

Nos Iau, roedd dawnswyr Caerdydd yn diddanu trioglion y brif ddinas wrth iddynt orffen eu siopa Nadolig yng nghanol y dre

16/12/2015

Cwmni Dawns Werin Caerdydd ar y BBC

Ar nos Sul, os oeddwch chi'n gwylio Songs of Praise ar BBC1, fe fyddwch chi wedi gweld ni'n canu'r can traddodiadol Nadolig, Deck the Halls.

22/07/2015

Dathlu Gŵyl Ifan llwyddianus yn 2015

Cafwyd penwythnos bendigedig yn dawnsio dros benwythnos Gŵyl Ifan ar 19-20 o Fehefin.

22/07/2015

Diwrnod y Ddawns 2015

Cafwyd diwrnod o ddawnsio heb ei ail ar ddydd Sadwrn y 18fed o Orffennaf yn y Gerddi Botaneg ger Llanarthne, gyda chriw o aelodau CDWC yn cymryd rhan mewn dathliadau'r gŵyl Diwrnod o Ddawns.

14/05/2015

Dathliadau efeillio Caerdydd a Stuttgart

Dathliadau efeillio - Dawnswyr o Gaerdydd a Stuttgart yn dathlu 50 mlynedd o gyfeillgarwch

13/08/2014

2014 hyd yma

Newyddion diweddar ar ein gweithgaredd eleni

18/02/2014

Gwefan newydd a newyddion diweddar

Croeso mawr iawn i wefan newydd Cwmni Dawns Werin Caerdydd!! Rydyn ni’n gobeithio wnewch chi ddarganfod y gwybodaeth chi’n chwilio amdano ond cyswlltwch a ni am mwy o wybodaeth os oes rhaid!