Cysylltu â ni

Rydym ar gael i berfformio yn eich digwyddiad. Mae ein rhaglen yn cynnwys dawnsiau gwerin, cerddoriaeth fyw a thraddodiadau gwerin. Rydym yn hyblyg ac yn fwy na bodlon creu rhaglen sydd wedi ei theilwra i ateb eich gofynion chi.

Os hoffech ddarganfod mwy am y Cwmni neu wneud ymholiadau ynglŷn â llogi’r cwmni ar gyfer perfformiad, yna defnyddiwch un o’r dulliau canlynol:

Mathau o berfformiadau a gynigir gennym

  • Perfformiad ffurfiol o ddawnsiau gyda/neu heb elfen o gyfranogiad gan y gynulleidfa;
  • Twmpath gyda cherddoriaeth fyw, galwr ac arddangosfa;
  • Cerddoriaeth werin byw;
  • Re-enactments of our folk traditions (according to the time of year).

Gall ein perfformiadau amrywio yn eu hyd o ddeng munud i noson gyfan o adloniant ac mae ein tâl yn amrywio yn ôl y galw. Cysylltwch â ni er mwyn trafod ymhellach.